Sunday, 5 August 2018

மௌனம்..

மௌனம்தான் என் சிறை
மௌனம்தான் என் சிறகு
மௌனம்தான் என் காதல்
மௌனம்தான் என் காயம்
மௌனம்தான் என் வாசிப்பு
மௌனம்தான் என் கவிதை
மௌனம்தான் என் பார்வை
மௌனம்தான் என் பயணம்
மௌனம்தான் என் வலி
மௌனம்தான் என் வழி
மௌனம்தான் என் சரணம்
மௌனம்தான் என் மரணம்.

2 comments: